En memoria de el Sr. Don  FRANCISCO ALLO CUNDINS
Francisco dos Ruxidos
Falleció el 07/05/2020 a los 64 años de edad
ACTOS
09/05/2020                 Sepelio Cesullas - Cesullas (Santo Estevo) - CEMITERIO PARROQUIAL
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
07/05/2020