En memoria de el Sr. Don  ARTURO SANTORO VIDAL
Falleció el 08/05/2020 a los 70 años de edad
ACTOS
09/05/2020                 Sepelio Franza - Franza (Santiago) - CEMITERIO PARROQUIAL
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Incineración na intimidade familiar
08/05/2020