En memoria de la Sra. Doña  PASTORA VIDAL TÚÑEZ
Falleció el 18/03/2020
ACTOS
19/03/2020                 Incineración Vigo - Tanatorio Emorvisa - Grupo Albia - Incineración na Intimidade Familiar
NOTAS
Velación e Actos na mais estricta intimidade en cumprimento das obrigas sanitarias
Non se reciben frores.
Vigo
18/03/2020