En memoria de el Sr. Don  JOSÉ RAMOS SANTOS
José da Medoña - Cumbraos
Falleció el 17/03/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
18/03/2020                 Velación Sobrado - Tanatorio Valiño Mosteiro -
19/03/2020 17:00 Sepelio Cumbraos - Cumbraos (San Xiao) -
NOTAS
Velación e Actos na mais estricta intimidade en cumprimento das obrigas sanitarias
Por expreso desexo do finado non se reciben frores.
Sobrado
17/03/2020