En memoria de la Sra. Doña  MERCEDES REIJA ARIAS
Vda. de Ángel Besteiro Díaz
Falleció el 14/03/2020 a los 92 años de edad
ACTOS
15/03/2020                 Velación Lugo - Tanatorio Velatorios Lucenses- Arieiras - Sala 7
16/03/2020 17:30 Sepelio Laxosa - Laxosa (Santiago) -
NOTAS
Velación e Actos na mais estricta intimidade en cumprimento das obrigas sanitarias
Por expreso desexo da finada non se reciben frores.
Lugo
14/03/2020