En memoria de la Sra. Doña  ROSA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
Viuda de Eugenio Pita Vázquez
Falleció el 10/09/2020 a los 94 años de edad
ACTOS
10/09/2020                 Velación Amoeiro - Velatorio Municipal - Sala 2
11/09/2020 18:00 Sepelio Amoeiro - Amoeiro (Santa María) - CEMITERIO PARROQUIAL
NOTAS
A asistencia a velación, cortexos e actos farase segundo as normas sanitarias vixentes. Cos aforos limitados respeten e den prioridade a familia.
Non se reciben do nin frores
Actos na intimidade familiar
10/09/2020