En memoria de el Sr. Don  ALFONSO DE LA IGLESIA COUÑAGO
Falleció el 17/04/2020 a los 77 años de edad
ACTOS
17/04/2020                 Sepelio Xornes - Xornes (San Xoán) - CEMITERIO PARROQUIAL
12/09/2020 11:00 Funerales Xornes - Xornes (San Xoán) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
17/04/2020