En memoria de el Sr. Don  JOSÉ TABOADA VÁZQUEZ
Falleció el 20/04/2020 a los 75 años de edad
ACTOS
05/09/2020 18:00 Funerales Santa Cruz - Arrabaldo (Santa Cruz) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
INCINERADO NA INTIMIDADE FAMILIAR
Santa Cruz de Marchena
20/04/2020