En memoria de la Sra. Doña  HERMINIA BERNÁRDEZ BERNÁRDEZ
Viuva de Etelvino Vázquez Marta
Falleció el 01/09/2020 a los 100 años de edad
ACTOS
01/09/2020                 Velación O Carballiño - Novo Tanatorio Veracruz - Sala 3
02/09/2020 19:00 Acto Litúrgico O Carballiño - Novo Tanatorio Veracruz - Capela do Tanatorio
02/09/2020 19:30 Sepelio Lobás - Lobás (Santa Ouxea) - Cemiterio Parroquial
NOTAS
A asistencia a velación, cortexos e actos farase segundo as normas sanitarias vixentes. Cos aforos limitados respeten e den prioridade a familia.
O Carballiño
01/09/2020