En memoria de la Sra. Doña  MARÍA VANESA SAEZ CAGIAO
Falleció el 13/04/2020 a los 41 años de edad
ACTOS
05/09/2020 12:00 Funerales Coirós - Coirós (San Xulián) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Coirós
13/04/2020