En memoria de la Sra. Doña  CELSA CANCELA FARIÑA
Falleció el 21/04/2020 a los 86 años de edad
ACTOS
21/04/2020                 Sepelio Cabaleiros - Cabaleiros (San Xián) - CEMITERIO PARROQUIAL
20/09/2020 17:00 Funerales Cabaleiros - Cabaleiros (San Xián) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
21/04/2020