En memoria de el Sr. Don  ANDRÉS AVELINO CORBELLE CORRAL
Rubio de Barcias
Viudo de Encarnación Valiño Castosa - A Madriña
Falleció el 27/04/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
29/08/2020 19:00 Funerales O Cádavo - Nuestra Señora de la Inmaculada - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
27/04/2020