En memoria de la Sra. Doña  MARÍA DEL CARMEN BOTANA LIÑARES
Falleció el 05/05/2020 a los 73 años de edad
ACTOS
29/08/2020 19:00 Funerales A Peregrina - A Peregrina (Santa María) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
05/05/2020