En memoria de el Sr. Don  MANUEL RODRÍGUEZ RAMAS
Falleció el 27/04/2020 a los 67 años de edad
ACTOS
29/08/2020 18:00 Funerales Restande - Restande (Santa María) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
27/04/2020