En memoria de la Sra. Doña  DINA MONTES REGUEIRO
Viuda de Luis Montes Francisco
Falleció el 24/08/2020 a los 85 años de edad
ACTOS
24/08/2020                 Velación Luou - Tanatorio Agrupación Veciñal Camposanto - Sala 1
25/08/2020 18:45 Funeral y Sepelio Luou - Luou (Santa María) - Panteón familiar
NOTAS
A asistencia a velación, cortexos e actos farase segundo as normas sanitarias vixentes. Cos aforos limitados respeten e den prioridade a familia.
Habera servizo de autobus
24/08/2020