En memoria de la Sra. Doña  GUADALUPE PÉREZ SÁNCHEZ
Viúva de Mariano Lema Valdes
Falleció el 05/05/2020 a los 87 años de edad
ACTOS
22/08/2020 19:00 Funerales Merín - Merín (San Cristovo) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
05/05/2020