En memoria de la Sra. Doña  LUISA ALONSO IGLESIAS
Viuda de Fernando Alonso Abalde
Falleció el 14/04/2020 a los 88 años de edad
ACTOS
18/08/2020 18:00 Funerales Sárdoma - Sárdoma (San Pedro) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
14/04/2020