En memoria de la Sra. Doña  ESTHER PÈREZ REGO
Vda. de Alberto Val Díaz
Falleció el 26/04/2020 a los 83 años de edad
ACTOS
21/08/2020 19:00 Funerales Morás - Morás (San Clemente) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
26/04/2020