En memoria de el Sr. Don  CARMELO GÓMEZ CORELLA
Viudo de Carmen Santín Alba
Casa Cabo - San Martín das Cañadas - Cervantes
Falleció el 18/03/2020 a los 99 años de edad
ACTOS
15/08/2020 19:00 Funerales O Mosteiro - O Mosteiro (San Xoán) - Segundo as restricións sanitarias vixentes.
NOTAS
Velación e Actos na mais estricta intimidade en cumprimento das obrigas sanitarias
18/03/2020