En memoria de el Sr. Don  RICARDO DÍAZ PEREIRA
Falleció el 30/04/2020 a los 61 años de edad
ACTOS
03/08/2020 20:30 Funerales Betanzos - Santo Domingo - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
30/04/2020