En memoria de la Sra. Doña  MARÍA ARES MARTÍNEZ
Viuda de D. lorenzo Bermúdez de Castro
Falleció el 30/04/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
03/08/2020 18:00 Funerales Santiago de Compostela - San Fernando - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
INCINERADA NA INTIMIDADE FAMILIAR
30/04/2020