En memoria de la Sra. Doña  PASTORA VAQUEIRO LORENZO
Vda. de Ángel Pereira González
Falleció el 09/05/2020 a los 91 años de edad
ACTOS
01/08/2020 11:00 Funerales Salvaterra - Salvaterra (San Lourenzo) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Salvaterra de Miño
09/05/2020