En memoria de el Sr. Don  JOSÉ RAMÓN VILLAVERDE RODRÍGUEZ
Falleció el 22/04/2020 a los 55 años de edad
ACTOS
01/08/2020 17:00 Funerales Teo - Teo (Santa María) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
San Mateo de Gállego
22/04/2020