En memoria de la Sra. Doña  ENCARNACIÓN REY GUIMAREY
Viuda de José Liñares Martínez
Falleció el 06/05/2020 a los 88 años de edad
ACTOS
01/08/2020 10:00 Funerales Os Ánxeles - Brión (Santa María) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
06/05/2020