En memoria de la Sra. Doña  CONSUELO MEIJIDE GARCÍA
Falleció el 10/04/2020 a los 60 años de edad
ACTOS
01/08/2020 11:00 Funerales Cañás - Cañás (Santa Baia) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Valdecañas de Tajo
10/04/2020