En memoria de la Sra. Doña  ANUNCIACIÓN NÚÑEZ GARCÍA
Viuda de Ángel Garea Lorenzo
Falleció el 04/05/2020 a los 92 años de edad
ACTOS
25/07/2020 11:30 Funerales San Lázaro - San Lázaro (Santiago) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
04/05/2020