En memoria de la Sra. Doña  ELENA CRESPO BELLO
Falleció el 25/04/2020 a los 94 años de edad
ACTOS
24/07/2020 20:00 Funerales Brión - Brión (San Pedro Fiz) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Brión
25/04/2020