En memoria de la Sra. Doña  CARMEN PÉREZ LÓPEZ
Vda de Edelmiro Chantres López - casa Xanín da Pasada
Falleció el 12/04/2020 a los 86 años de edad
ACTOS
01/07/2020 18:00 Funerales A Fontaneira - A Fontaneira (Santiago) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
12/04/2020