En memoria de el Sr. Don  RUBÉN VÍCTOR LOIS CALVIÑO
Falleció el 06/05/2020 a los 84 años de edad
ACTOS
01/07/2020 18:00 Funerales Santiago de Compostela - San Fernando - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
06/05/2020