En memoria de la Sra. Doña  MERCEDES CALVIÑO SEÑARÍS
Falleció el 11/04/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
11/04/2020                 Sepelio A Vila de Abade - A Vila de Abade (San Cibrán) - CEMITERIO PARROQUIAL
04/07/2020 11:30 Funerales A Vila de Abade - A Vila de Abade (San Cibrán) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
11/04/2020