En memoria de el Doctor  ALFONSO BARREIRO BUJÁN
Falleció el 28/03/2020 a los 89 años de edad
ACTOS
30/06/2020 20:15 Funerales Vigo - María Auxiliadora - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Vigo
28/03/2020