En memoria de la Sra. Doña  PEREGRINA BARRIO PÉREZ
Viuda de D. Pedro Iglesias Blaquier
Falleció el 03/05/2020
ACTOS
27/06/2020 12:00 Funerales Lérez - Lérez (San Benito y San Salvador) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Incineración na intimidade familiar
03/05/2020