En memoria de la Sra. Doña  RITA LENCE MÍGUEZ
Falleció el 21/04/2020 a los 77 años de edad
ACTOS
04/07/2020 17:00 Funerales Calo - Calo - Teo (San Xoán) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
Calomarde
21/04/2020