En memoria de la Sra. Doña  SEGUNDA RIAL BARREIRO
Vda. de Elisardo González González
Falleció el 23/03/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
25/06/2020 19:30 Funerales Darbo - Darbo (Santa María) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
23/03/2020