En memoria de la Sra. Doña  MARÍA BOTANA SUEIRO
Viúva de Manuel Blanco Gómez
Falleció el 02/05/2020 a los 88 años de edad
ACTOS
27/06/2020 16:00 Funerales Barbeiros - Barbeiros (Santa María) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
02/05/2020