En memoria de la Sra. Doña  MANUELA RICO FERNÁNDEZ
Falleció el 29/04/2020 a los 88 años de edad
ACTOS
27/06/2020 18:00 Funerales A Coruña - San Rosendo -
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
A Coruña
29/04/2020