En memoria de la Sra. Doña  JESUSA COUTO TORRES
vda. de José Marrozos Currás
Falleció el 18/04/2020 a los 86 años de edad
ACTOS
27/06/2020 11:30 Funerales Entrecruces - Entrecruces (San Xens) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
18/04/2020