En memoria de la Sra. Doña  CONSUELO POMBO ESMORÍS
Viuda de José Figueiras Cerviño
Falleció el 02/05/2020 a los 90 años de edad
ACTOS
21/06/2020 12:00 Funerales Berdillo - Berdillo (San Lourenzo) - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
02/05/2020