En memoria de la Sra. Doña  MARÍA DEL PILAR LÓPEZ PIÑEIRO
Viuda de Don Alfonso Prego Souto
Falleció el 08/05/2020 a los 89 años de edad
ACTOS
18/05/2020 20:00 Funerales A Coruña - San Antonio -
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
INCINERADA NA INTIMIDADE FAMILIAR
A Coruña
08/05/2020