En memoria de la Sra. Doña  MARÍA DEL CARMEN AMOR BARBEITO
Falleció el 11/04/2020 a los 77 años de edad
ACTOS
23/05/2020 18:00 Funerales A Coruña - Santa María de Oza - Monelos - Segundo as actuais restricións sanitarias.
NOTAS
En cumprimento das actuais restricións sanitarias non hai velación, o cortexo para o enterro ou cremación redúcese a un máximo de 3 persoas e os actos funerarios quedan postergados ata novo aviso.
A Coruña
11/04/2020